wrapper

Tiêu Điểm

Has no content to show!
AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN
×

Warning

Error loading component: com_users, Component not found.
Error loading component: com_languages, Component not found.
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Read 309 times
Rate this item
(0 votes)

MICCO - Công khai thông tin - 2019

1397/MICCO-KTNBTTr Ngày 25/06/2019. 1637/MICCO-KTNBTTr Ngày 16/07/2019. 1392/MICCO-KTNBTTr Ngày 25/06/2019. 1239/MICCO-KTNBTTr Ngày 03/06/2019. Báo cáo tài chính 2018 Công ty mẹ. Báo cáo tài chính hợp nhất 2018. Báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo quyết toán Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019. Read more...
Read 465 times
Rate this item
(0 votes)

Thông báo mời chào giá

Tải file PDF Read more...
Read 215 times
Rate this item
(0 votes)
Read 233 times
Rate this item
(0 votes)
Read 515 times
Rate this item
(0 votes)
Read 828 times
Rate this item
(0 votes)

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

Has no content to show!