MICCO

Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và xu thế thời đại, theo đề nghị của Bộ Công Thương và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ngày 23/11/2010 Văn phòng Thủ tướng Chính phủ ra thông báo số 2162/TTG-ĐMDN v/v thành lập Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, đi vào hoạt động từ 01/01/2011, đã và đang đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất thuốc nổ hiện đại như sản xuất thuốc nổ ANFO, thuốc nổ nhũ tương rời, nhũ tương hầm lò, nguyên liệu Amôni nitrat để sản xuất thuốc nổ công nghiệp đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu trước mắt cũng như lâu dài.

Để được tư vấn về các vấn đề liên quan tới thủ tục, pháp lý và các nghị định, văn bản về vật liệu nổ công nghiệp vui lòng liên hệ legal@micco.vn

Tư vấn kỹ thuật sử dụng Vật liệu nổ Công nghiệp

Danh sách liên hệ hỗ trợ trực tiếp từ các phòng ban Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ – Vinacomin

LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI EMAIL
Vật liệu nổ công nghiệp – Thuốc nổ công nghiệp (+84)24.3864.2778 contact@micco.com.vn
Vật liệu nổ công nghiệp – Phụ kiện nổ (+84)24.3864.2778 contact@micco.com.vn
Dịch vụ khai thác mỏ chung (+84)24.3864.2778 contact@micco.com.vn
Sản phẩm hóa chất (+84)24.3864.2778 contact@micco.com.vn
Dịch vụ kỹ thuật & Tư vấn quản lý (+84)24.3864.2778 contact@micco.com.vn
Sản phẩm khác (+84)24.3864.2778 contact@micco.com.vn