MICCO

Đổi mới sáng tạo

Với hành trình 55 năm phát triển, cùng nỗ lực liên tục để tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty và đổi mới công nghệ sản xuất. MICCO không ngừng đổi mới, sáng tạo, đa dạng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lấy vật liệu nổ công nghiệp làm trọng tâm, thân thiện với môi trường góp phần xây dựng ngành Vật liệu nổ công nghiệp hiện đại, phát triển và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Lịch sử đổi mới sáng tạo
Đây là công trình, đề tài đã được triển khai thành công, gắn liền với sự hình thành phát triển của Tổng Công ty.
Xem tất cả
Những công trình đang nghiên cứu
Đây là những công trình nghiên cứu, đề tài đang được triển khai và sẽ áp dụng trong thời gian tới.
Xem tất cả