MICCO

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Dịch vụ kỹ thuật & Tư vấn quản lý

Song song với phát triển dịch vụ khai thác mỏ Tổng công ty không ngừng phát triển các “dịch vụ kỹ thuật & tư vấn quản lý” như: Giám sát ảnh hưởng nổ mìn; đo đạc trắc địa; lập bản đồ hiện trạng mỏ, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, lập báo cáo giám sát môi trường; thiết kế mỏ; lập đề án đóng cửa mỏ; huấn luyện an toàn VLNCN; lập hồ sơ báo cáo hoàn thành DTM; huấn luyện ATLĐ – VSLĐ; Đánh giá môi trường chiến lược ĐMC; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất và mỏ phục vụ điều hành quản lý mỏ;…

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
website các đơn vị thành viên

Liên hệ với chúng tôi