MICCO

Thuốc nổ nhũ tương rời NTR 07

Thuốc nổ nhũ tương rời NTR 07 là hỗn hợp của một hệ gồm chất nhũ tương nền, Amoni nitrat hạt xốp và chất phụ gia tăng nhạy, được tạo ra ở dạng chảy sệt, có thể bơm chuyển tốt trong đường ống. Thuốc nổ nhũ tương rời NTR07 được phối trộn ngay trên khai […]

Thuốc nổ ANFO

Thuốc nổ ANFO là hỗn hợp của ợp của Amôni nitrat dạng hạt xốp với dầu diesel  theo tỷ lệ 94/6 (% về khối lượng), đây là hỗn hợp có cân bằng về oxy (xấp xỉ 0) nên khi nổ ít tạo ra khí độc.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
website các đơn vị thành viên

Liên hệ với chúng tôi