MICCO

Vật liệu nổ công nghiệp

Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng NTLT5

Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng NTLT5 là loại thuốc nổ được thiết kế có độ an toàn cao, sử dụng tốt trong các mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng. Thuốc nổ NTLT5 là thuốc nổ nhũ […]

Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ NTLT

Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ NTLT (NTLT) là loại thuốc nổ an toàn hầm lò, thuốc nổ nhũ tương bao gói ở dạng vỏ màng phim PE màu vàng cam có in tên thuốc nổ và Logo của nhà sản xuất MICRON có kẹp ghim hai đầu, […]
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
website các đơn vị thành viên

Liên hệ với chúng tôi