MICCO

Trang chủ / Tin tức / Tin tức Đoàn thể / Tổng công ty MICCO xây dựng kênh Youtube Micco Bookee (review – tóm tắt những cuốn sách hay, nổi tiếng trên toàn thế giới) nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, học tập và phát triển tri thức, phát triển bản thân.