MICCO

Trang chủ / Tin tức / Đ/C NGUYỄN TIẾN MẠNH – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CÙNG ĐOÀN CÁN BỘ TẬP ĐOÀN TKV LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY CN HÓA CHẤT MỎ – VINACOMIN