MICCO

Trang chủ / Tin tức / Công ty Nam Bộ Micco thi công nổ mìn tại Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Polyprolene (PP) và Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) KCN Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.