MICCO

Trang chủ / Tin tức / Tin tức Đoàn thể / CÔNG ĐOÀN MICCO THĂM HỎI, TẶNG QUÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ, THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022 TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ CẨM PHẢ