wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Để chuẩn bị sơ kết Công đoàn Than- Khoáng Sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 ngày 12/6/2018 Tại Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin Công đoàn Than- Khoáng Sản Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo phản ảnh hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm các đơn vị khu vực Hà Nội và Tây Nguyên.

Chỉ đạo và dự Hội nghị có Đ/c Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV, các Đ/c Phó chủ tịch Công đoàn TKV, Trưởng các Ban Công đoàn TKV, Các Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn các Đơn vị Hà Nội, khu vực Tây Nguyên.

Đ/c Lê Thanh Xuân - Chủ tịch CĐ TKV phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị có 6 vấn đề cần thảo luận tại Hội nghị: Thứ nhất vấn đề về tiền lương, thu nhập của người lao động, việc thực hiện tại các đơn vị theo sự điều chỉnh của TKV, thứ 2 là thay đổi chế độ điều dưỡng trong đó có thay đổi tên, cơ chế, chế độ của người lao động, thứ ba là vấn đề việc làm của người lao động, thứ 4 là Việc tái cơ cấu, vấn đề tư tưởng của người lao động, thứ 5 là vấn đề xã hội hóa, thứ 6 là liên quan đến nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo chung các hoạt động Công đoàn theo từng chuyên đề công tác mà Công đoàn TKV cũng đã chỉ đạo và triển khai những vướng mắc tại một số đơn vị.

Tại Hội nghị Công đoàn Công đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam đã nghe các đơn vị báo cáo, đề xuất, kiến nghị phản ảnh với nhiều nội dung đầy đủ.

Công đoàn TKV kết luận Các đơn vị đều hoàn thành các chỉ tiêu, KH so cùng kỳ, việc làm và thu nhập qua 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản các đơn vị đảm bảo, hoạt động công đoàn đạt được kết quả mà TKV đã đề ra. Công đoàn TKV yêu cầu các đơn vị cần thực hiện 7 nội dung sau: Thứ nhất tiếp tục đầu tư nắm tình hình của đơn vị đặc biệt vấn đề liên quan đến chế độ chính sách với người LĐ, thứ hai chủ động các cơ chế chính sách liên quan đến người LĐ, nhất là chế độ chính sách mới, vấn đề tiền lương, thăm quan hỗ trợ điều trị, hay xã hội hóa, nó tác động đến người lao động, đề nghị các đơn vị có nắm bắt kịp thời, thứ ba tổ chức phong trào thi đua và thực hiện mục tiêu SXKD theo KH chung của TKV điều chỉnh, thứ tư tiếp tục chủ động cũng như phối hợp để kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách với người LĐ, như liên quan đến điều kiện làm việc, liên quan đến chế độ chính sách như bồi dưỡng ăn ca, tiền lương là vấn đề hết sức quan trọng, thứ năm tham gia thực hiện tái cơ cấu, Thứ 6 trong tháng 7 tới Công đoàn TKV triển khai tới các đơn vị thực hiện tháng thi đua, thực hiện nhiệm vu SXKD cũng như tháng AT để chào mừng ngày thành lập Công đoàn TKV, Tổng kết Tháng Công nhân, Thứ bảy thực hiện nhiệm vụ, các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ sau Đại hội, Quy chế, cơ chế, đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ và triển khai.

TIN VĂN PHÒNG

349 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...