wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Thực hiện kế hoạch số: 10-KHCĐCQ ngày 24/11/2017 về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn các tổ tiến tới Đại hội toàn thể Công đoàn Cơ quan TCT nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Ngày 25/12/2017 Đại hội công đoàn Cơ quan TCT nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp, tham dự Đại hội có các Đ/c lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể CBCNV hiện đang làm việc tại Cơ quan Tổng công ty.
Tại Đại hội, đồng chí Đoàn Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 lần thứ VIII; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022. Công đoàn Cơ quan TCT tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập hợp đoàn viên, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh, góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo đề án nhân sự BCH khóa mới, đã tiến hành bầu 9 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực công tác, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và uy tín vào BCH Công đoàn Cơ quan khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Bầu cử đại biểu dự Đại hội CĐ Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Hanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới và định hướng cho Công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022 một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung đi sâu vào tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ hiểu những khó khăn của Tổng công ty, đoàn kết đồng tâm phấn đấu vượt qua; phối hợp với chuyên môn tiếp tục tham gia thực hiện công tác tái cơ cấu, tổ chức các phong trào thi đua LĐSX; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống người lao động, chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh …
Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho đồng chí Đặng Thị Nhung - Phó chủ tịch CĐ Cơ quan, Trưởng ban nữ công Cơ quan, Phó phòng TKKTTC TCT.


TIN VĂN PHÒNG


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CĐ CƠ QUAN:

792 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...