wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Công ty Bắc Trung Bộ- Micco Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin tổ chức Lớp tập huấn, triển khai công tác thị trường, và ký kết hợp đồng năm 2019.

Thành phần Tổng công ty có: đ/c Nguyễn Thanh Liêm- Chủ tịch HĐTV, Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Bí thư ĐU, Tổng giám đốc, Các đ/c trong HĐTV, các Đ/c Phó TGĐ phụ trách, Đ/c Kế toán trưởng, Các phòng KHĐH, TM, KTM, Vật Tư, Phó phòng KHĐH phụ trách thị trường, PPKNTB&Ttr phụ trách pháp chế, Tổ kinh doanh ngoài và chuyên viên theo dõi công tác thị trường, công nợ Tổng công ty.
Thành phần các Đơn vị trong TCT trừ (Công ty Việt Bắc, Công ty Thái Bình, TTVLNCN): Giám đốc, TP KHĐH, KT, Chuyên viên làm công tác thị trường, Các Chi nhánh: Giám đốc, Trưởng ban Tổng hợp.
Tại buổi tập huấn và triển khai công tác thị trường đã đánh giá tình hình thực hiện công thị trường, kinh doanh ngoài VLNCN 9 tháng năm 2018, các mục tiêu, giải pháp để giữ vững và phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, hướng dẫn các văn bản pháp luật, hướng dẫn ký hợp đồng năm 2019 và thảo luận, ý kiến đề xuất của các đơn vị.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch HĐTV, chủ trì phần tham luận của các đại biểu và kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Sáng -Tổng giám đốc TCT nhấn mạnh phát triển bền vững thị trường của TCT gắn liền với sự phát triển của ngành khai thác mỏ, khai thác Khoáng sản, sản xuất xi măng, VLXD, cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ qua đó tạo vị thế thương hiệu MICCO trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nền kinh tế khu vực. Làm tốt công tác điều tra, dự báo thị trường theo quý, năm, giai đoạn, đặc biệt cần chú trọng đến những biến động của thị trường, giữ vững thị trường VLN trong nước, tăng xuất khẩu các sản phẩm VLNCN, tiền chất thuốc nổ và các sản phẩm khác, lấy hoạt động VLNCN làm trung tâm để phát triển các dịch vụ kinh doanh ngoài VLN, xây dựng mạng lưới làm công tác trị trường đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác& xử lý hiệu quả các nguồn thông tin thị trường, phát huy tốt các mối quan hệ đối ngoại, giảm rủi ro thiếu thông tin và ứng xử phải phù hợp.
Phát triển dịch vụ KNM, dịch vụ khai thác mỏ nhằm chiếm lĩnh và kiểm soát thị trường mới bằng cách đàm phán để ký kết các hợp đồng dài hạn về cung ứng VLNCN và nổ mìn trọn gói, khai thác mỏ đá (Khoan-Nổ mìn-Bốc xúc- Vận tải) tư vấn cho khách hàng các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác sử dụng VLNCN, giúp khách hàng lập và báo cáo phương án nổ mìn các mỏ, các công trình. Giữ vững phát huy vị thế, uy tín, thương hiệu MICCO, tiếp tục giữ thế chủ động là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chính trong hoạt động VLNCN tại Việt nam và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khu vực, phấn đấu trở thành nhà xuất khẩu Amon Nitrat có thương hiệu trong khu vực Đông Nam Á.

TIN VĂN PHÒNG

Hình ảnh tại buổi huấn:

435 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...