wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Cách đây 73 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam

mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử của dân tộc, trong đó có ngành công tác văn phòng hành chính nhà nước.
Để ghi nhớ sự kiện quan trọng này, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hằng năm là Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước.
Nhân dịp này để ghi nhận và động viên CBCNV làm công tác Văn phòng trong toàn Tổng công ty, Tổng công ty có công văn số: 1853/MICCO-VP ngày 21 tháng 8 năm 2018 hướng dẫn các đơn vị trong Tổng công ty tổ chức và kỷ niệm ngày truyền thống ngành Văn phòng. Ngày truyền thống Văn phòng hàng năm luôn trùng với các sự kiện lớn của đất nước đó là Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 & Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945-2/9/2018.
Cùng với sự kiện trên đã được Lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận những đóng góp, và biểu dương CBCNV làm công tác Văn phòng trong toàn Tổng công ty, ghi nhận và và đánh giá cao sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn vất vả đều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào thi đua, lao động sản xuất do Tổng Cty và các đơn vị phát động.
Tổng giám đốc Tổng công ty tin tưởng CBCNV làm công tác Văn phòng trong Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, thi đua thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

TIN VĂN PHÒNG

2841 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...