wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Hưởng ứng đợt phát động thi đua của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin theo công văn số 1005/MICCO-TCNS ngày 10/5/2018 về việc thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO đã tổ chức quán triệt sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ thị: Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước ( 11/6/1948 – 11/6/2018), chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các phòng, ban, đơn vị trong Công ty.
Công ty đã phát động đợt thi đua đặc biệt với mục tiêu” Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch quý II và cả năm 2018”lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. CBCNV từ văn phòng Công ty đến các đơn vị, phân xưởng, tổ, đội đã tham gia
hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi ra sức thi đua, xem thi đua là một động lực quan trọng; thi đua là sự đua tài, đua sức lành mạnh, là sự khẳng định mình của người lao động. Công ty đã triển khai các phong trào thi đua do Hội đồng TĐKT Trung ương, Tập đoàn TKV và Tổng Công ty phát động với với nội dung trọng tâm ” Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020” “ Cả nước chung tay vì người nghèo”, “ An toàn – Đổi mới – Hiệu quả - Phát triển” “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo’, “Tháng công nhân, tháng thi đua đảm bảo an toàn – VSLĐ năm 2018”.
Phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt đã diễn ra rất phong phú, đa dạng. Trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị, thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thông qua các phong trào: Thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2018, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phong trào thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, phong trào văn hóa thể thao, phong trào thi đua chăm sóc sức khỏe, các điều kiện ăn ở, phục vụ làm việc của công nhân lao động, phong trào đền ơn đáp nghĩa...
Qua phong trào thi đua đã góp phần tạo lên sức mạnh tập thể, đoàn kết, hăng say trong lao động, qua đợt thi đua đã đạt được những thành tích đáng khích lệ và đã xuất hiện những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất như trường hợp anh Nguyễn Như Khương là công nhân nổ mìn Phân xưởng kho Hóa chất mỏ Kiên Giang. Anh luôn hăng say, năng động, sáng tạo trong công việc, các công trình trọng điểm, khó thi công, đòi hỏi kỹ thuật cao, xa nhà nhưng anh đã khắc phục khó khăn, nhiệt tình tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh luôn thể hiện sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, luôn học hỏi để tiến bộ, hàng năm đều có sáng kiến được công nhận trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn. Ngoài công việc anh còn tham gia các phong trào thể thao, giao lưu văn nghệ với các đơn vị khách hàng, các cơ quan, Ban, ngành tại địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Tin MICCO Nam Bộ


Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948-11/6/2018).


Hình ảnh Đ/c Nguyễn Như Khương - là công nhân nổ mìn Phân xưởng kho Hóa chất mỏ Kiên Giang
Nam Bộ Micco

2478 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...