wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Đ/c Nguyễn Văn Sáng- Bí thư ĐU, TGĐ TCty b/c Tình hình SXKD tại Hội nghị sơ kết Quý I.


Hội nghị có các Đ/c lãnh đạo tham dự : HĐTV, TGĐ, các PTGĐ, KTT, Kiểm soát viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách Công đoàn, Trưởng các phòng Tcty, Các đơn vị: Giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.
Báo cáo tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Sáng- Bí thư Đảng ủy, Tổng GĐ Tổng công ty đánh giá tình hình SXKD trong quý I và bàn giải pháp thực hiện SXKD trong quý II năm 2017 của TCT.
Tình hình quý I Micco tiêu thụ VLN CN đạt 110% KH, đất đá nổ mìn đạt 113% KH, Tiêu thu Amoni Trat 127% KH , Sản xuất Thuốc nổ 114% KH, Doanh thu 108% KH, doanh thu ngoài đạt 111% KH, Tổng giá trị xuất khẩu quý I đạt: 8,3 triệu USD, xây dựng mạng lưới SXKD Hóa chất, thành lập các tổ, nhóm KD ngoài VLN, mở rộng thị trường. Công tác quản lý, tổ chức, kỹ thuật SX, đầu tư, môi trường, thiết bị đảm bảo các điều kiện SX, đảm bảo an toàn trong SXKD.
Nhiệm vụ công tác trong Quý II điều hành hàng hóa, dự trữ tồn kho đảm bảo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng . Chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các kiến nghị của các đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Nghiệm thu quyết toán hàng DTQG năm 2017 lập phương án bàn giao theo dõi chỉ đạo của Bộ công thương và hồ sơ bàn giao DTQG cho Bộ quốc phòng, soạn thảo quy định lĩnh vực khai thác mỏ, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động KD ngoài VLN, tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu với mục tiêu đa phương thức và đa dạng hóa khách hàng trong và ngoài khu vực ASEAN.
Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, TCSX, QTCP, tiết kiệm của các Đơn vị, qua rà soát đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác TCSX, tình hình SXKD trong TCT.
Một số tồn tại cần khắc phục: Dư nợ toàn TCT ở mức cao, Xuất khẩu VLNCN không đạt kế hoạch đề ra, Kinh doanh ngoài VLNCN đã triển khai tích cực tuy nhiên doanh thu SXKD ngoài còn chưa đạt kế hoạch đề ra.
Đ/c Nguyễn Thanh Liêm- Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trong Quý II thực hiện tốt công tác điều hành hàng hóa, dự trữ tồn kho đảm bảo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục tiết kiệm ở tất cả các khâu sản xuất, đảm bảo hiệu quả SXKD, cân đối kế hoạch.
Cuối hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Sáng- Tổng giám đốc Tcty đã kết luận, trả lời câu hỏi và đề xuất phần tham luận của các đơn vị và đã tổ chức sinh nhật cho 5 đồng chí là Giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.

TIN VĂN PHÒNG

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác SXKD Quý I TCT năm 2018.

TCT tổ chức sinh nhật cho 5 Đ/c là Giám đốc các Đơn vị trong TCT.

Last modified on Thứ ba, 03 Tháng 4 2018

6331 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...