wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Từ ngày 19 đến 21 tháng 03 năm 2018 đoàn lãnh đạo Tổng công ty đã đến kiểm tra tình hình SXKD, và dịch vụ nổ mìn tại các, kho, mỏ Công ty Nam Bộ - Micco.


Cùng đi với Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Tổng giám đốc có Đ/c Vũ Minh Tâm - Phó TGĐ, Đ/c Trịnh Hải Cương- Phó TGĐ, Đ/c Lê Hồng Yến - Kế toán Trưởng, Đ/c Phạm Hồng Thanh - TP KHĐH, Đ/c Hoàng Anh Phong- TP KNM Tổng công ty, và Đ/c Giám đốc Cty Thái Nguyên.
Đoàn đã trực tiếp đến chỉ đạo tại các mỏ của Công ty Nam Bộ và các Chi Nhánh.

TIN VĂN PHÒNG

Một số hình ảnh của đoàn công tác tại Cty Nam Bộ- Micco:

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sáng cùng đoàn CB Tổng Công ty kiểm tra các khai trường khai thác mỏ Khu vực Kiên Giang do Công ty HCM Nam Bộ thực hiện dịch vụ khai thác mỏ.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sáng cùng đoàn CB Tổng Công ty kiểm tra các khai trường khai thác mỏ Khu vực Kiên Giang do Công ty HCM Nam Bộ thực hiện dịch vụ khai thác mỏ.


Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sáng cùng đoàn CB Tổng Công ty kiểm tra công tác quản lý VLNCN tại Kho VLNCN Kiên Giang.


Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sáng cùng đoàn CB Tổng Công ty làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Liên doanh Antraco, An Giang về việc phối hợp nâng cao hiệu quả khai thác mỏ.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sáng cùng đoàn CB Tổng Công ty kiểm tra các khai trường khai thác mỏ Khu vực An Giang do Công ty HCM Nam Bộ thực hiện dịch vụ khai thác mỏ.

1774 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...