wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Trong các ngày từ 13 đến 15 tháng 3 năm 2018 Đoàn lãnh đạo Hội đồng TV Tổng công ty đã đến làm việc tại một số đơn vị trong Tổng công ty về tình hình nghiên cứu thuốc nổ, sản xuất thuốc nổ, kinh doanh,dịch vụ nổ mìn.


Cùng tham gia đoàn của Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thanh Liêm có các Đ/c TV HĐTV, Đ/c Bùi Hồng Quang- Phó TGĐ, Đ/c Trịnh Hải Cương - Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
Đoàn công tác đã đến làm việc và chỉ đạo về tình hình SXKD tại Trung tâm VLN Công nghiệp, Công ty Việt Bắc - Micco, Công ty HCM Quảng Ninh, Công ty HCM Cẩm Phả, Công ty Bắc Trung Bộ - Micco.

TIN VĂN PHÒNG

Mộ số hình ảnh của đoàn công tác:

 

1607 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...