wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Thực hiện Kế hoạch liên tịch 3265 ngày 20/11/2017 giữa Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty, sáng ngày 27/12/2017, tại hội trường Cơ quan điều hành Tổng công ty đã tổ chức Tổng kết SXKD và Hội nghị người lao động Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.


Đến dự HN NLĐ năm 2018 có các Đ/c lãnh đạo Tập đoàn CN Than- Khoáng Sản VN: Đ/c Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV, Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGĐ TKV, Đ/c Nguyễn Xuân Hán- Phó chủ tịch Công đoàn TKV, các Đ/c đại diện cho Ban Kế hoạch, Ban KSH, Ban TCNS, VP.
Về phía Tổng công ty CN Hóa chất mỏ- Vinacomin có Đồng chí Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Nguyễn Văn Sáng - Bí thư ĐU, Tổng giám đốc Tổng công ty; Nguyễn Ngọc Hanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đ/c Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty và các đại biểu là những CNVC tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ Hội nghị các cấp đại diện cho người lao động các đơn vị.
Hội nghị người lao động 2018 được tiến hành đồng thời với tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng kết Công tác AT - VSLĐ Tổng công ty năm 2017. Tại hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả Hội nghị người lao động từ cơ sở; Báo cáo kiểm điểm sau một năm thực hiện thỏa ước lao động Tập thể, đồng thời tóm tắt những nội dung bổ sung, sửa đổi Thỏa ước và Nội quy lao động Tổng công ty năm 2018. Bên cạnh đó, Hội nghị nghe báo cáo kiểm điểm Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết người lao động năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2018; Báo cáo thu chi các nguồn quỹ do công nhân viên chức đóng góp năm 2017; Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2017,
Hội nghị đã đưa ra mục tiêu năm 2018 - hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2018, đảm bảo an toàn, cân đối tài chính không lỗ; tăng năng suất lao động, tăng giá trị sản xuất, tăng doanh thu; đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động ổn định, duy trì đoàn kết nội bộ.
Bên cạnh đó, Hội nghị đưa ra mục tiêu cụ thể về các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ, sản xuất Amon Nitrat và xuất khẩu Amon Nitrar, khối lượng đất đá nổ mìn và doanh thu. Không để xảy ra tai nạn lao động chết người, sự cố thiết bị loại I, loại II, đảm bảo môi trường nơi sản xuất, không có cán bộ vi phạm quy định về quản lý, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo TCT, Bầu đại biểu đi dự HN NLĐ Tập đoàn TKV.
Tại Hội nghị Đ/c Đặng Thanh Hải- Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam đã phát biểu, nhận định về TCT về môi trường kinh doanh TCT Hóa chất mỏ vẫn là 1 TCT ổn định nhất trong các TCT tại địa bàn Hà Nội, Đ/c Đặng Thanh Hải đồng tình với những giải pháp, chỉ tiêu, KH mà TCT trình bày tại Hội nghị NLĐ của TCT năm 2018. Đ/c Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV trao Huân Chương Lao động Hạng Ba cho Đ/c Đàm Thế Diệu- Phó TGĐ TCT, Bằng khen, Cơ thi đua của Bộ công Thương cho TCTy, Và Công ty Nam Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho Tập thể và cá nhân: Tập thể Công ty TNHH 1 TV Việt Bắc, Chi nhánh Hà Nam, Chi nhánh Bình Dương, Cá nhân; Nguyễn Khắc Văn - Phó CTCĐ TCT, Hà Xuân Cảnh- PGĐ Cty Nam Bộ Micco, Nguyễn Đức Vượng - Công nhân SXNTHL Cty TNHH Việt Bắc.
Hội nghị là dịp để người lao động nêu cao quyền, trách nhiệm của mình, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động để từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Tổng công ty./.

TIN VĂN PHÒNG

Một số hình ảnh HN NLĐ Tổng Cty năm 2018:

3441 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...