wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 3349/KHLT-TTCQ-CĐCQ ngày 24/11/2017 giữa Thủ trưởng Cơ quan và Ban thường vụ Công đoàn CQ về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Phát huy quyền dân chủ của CBCNV, sáng ngày 25/12/2017 Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị có các Đ/c lãnh đạo Tổng công ty, và toàn thể CBCNV hiện đang làm việc tại Cơ quan Tổng công ty.
Hội nghị người lao động 2018 Cơ quan Tổng công ty đã tập trung nghe Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các phòng năm 2018; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động Cơ quan năm 2017, đánh giá phân tích nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và những biện pháp khắc phục, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018. Hội nghị tiến hành báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Hưởng ứng Nghị quyết liên tịch số 3349/NQLT-TTCQ-CĐ ngày 24/11/2017 về việc phát động phong trào thi đua CQ năm 2018 của CQ Tổng công ty, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2018, Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan đã thống nhất phát động phong trào thi đua trong Cơ quan Tổng công ty năm 2018.Với mục tiêu”An toàn, Đổi mới, Hiệu quả, Phát triển”.
Nhân dịp này, Cơ quan Tổng công ty đã trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công Thương và danh hiệu của Tập đoàn cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm qua.
Với tinh thần đổi mới, tập trung dân chủ và trí tuệ, Hội nghị đã thống nhất cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực của CBCNV Cơ quan Tổng công ty trong thành tích chung của toàn Tổng công ty. Hội nghị là dịp để người lao động nêu cao quyền, trách nhiệm của mình trong tham gia quản lý doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động để từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong tập thể CBCNV Tổng cty.

TIN VĂN PHÒNG

Đ/c Trần Ngọc Dũng – Phó TGĐ TCT- Thủ trưởng Cơ quan phát biểu chỉ đạo tại HNNLĐ Cơ quan năm 2018.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018 tại HNNLĐ Cơ quan Tổng công ty.

 

Last modified on Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017

2440 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...