wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Ngày 5 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở điều hành Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD Quý III, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017.


Dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐTV, Đ/c Nguyễn Văn Sáng- TGĐ Tổng công ty cùng các Đ/c TV HĐTV, các PTGĐ, KTT, Kiểm soát viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách Công đoàn Tcty, Trưởng các phòng, và các Giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.
Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Sáng- Bí thư Đảng ủy, Tổng GĐ Tổng công ty đánh giá tình hình SXKD trong quý III, 9 tháng và bàn giải pháp thực hiện SXKD trong quý IV năm 2017.
Trong quý III Tổng Cty đã đảm bảo tốt công tác an toàn về người trong SXKD, tập trung xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 báo cáo TKV, từng bước triển khai sắp xếp lại hoạt động SXKD các đơn vị cho phù hợp. Các đơn vị trong toàn TCT đã nỗ lực thực hiện kế hoạch TCT giao, tuy nhiên do thời tiết diễn biến bất thường, lịch cấm vận chuyển dịp Quốc khánh 2/9 và sản lượng nổ mìn trong ngành Than giảm, các đơn vị ngoài ngành đã nỗ lực phấn đấu tăng sản lượng để hoàn thành nhiệm vụ SXKD của TCT. Các chỉ tiêu thực hiện Quý III/2017 như sau:
Sản lượng tiêu thụ VLNCN đạt 96% kế hoạch, Nổ mìn đạt 65% KH, sản xuất VLNCN đạt 89% KH, Doanh thu đạt 107% KH, Sản xuất KD ngoài VLN được triển khai tích cực và đạt được kế hoạch đề ra (9 tháng đạt 96% KH đề ra). Sản xuất NaNo3 kịp thời phục vụ cho SX VLNCN, Xuất khẩu NA, VLNCN đạt chỉ tiêu TCT đề ra.
Một số tồn tại cần khắc phục: Dư nợ toàn TCT ở mức cao thu hồi nợ quá hạn chậm, và chưa thu hồi được như (Tây Nguyên, Nam Trung Bộ), triển khai công tác thực hiện tái cơ cấu TCSX còn chậm so với tiến độ, việc cập nhật số liệu SXKD hàng ngày còn chưa thống nhất, hồ sơ sửa chữa tài sản, mua sắm vật tư một số đơn vị còn sơ sài, tốc độ xử lý công việc của các phòng TCT, các đơn vị thụ động vẫn còn tồn tại. Sản xuất phân bón không đạt mục tiêu đề ra. Mua bán vật tư còn bất cập, Kinh doanh ngoài một số đơn vị vẫn chưa được quan tâm.
Sau khi các Đơn vị phát biểu, Đ/c Vũ Văn Hà- Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ công tác quý IV thực hiện tốt công tác điều hành hàng hóa, dự trữ tồn kho đảm bảo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục tiết kiệm ở tất cả các khâu sản xuất, đảm bảo hiệu quả SXKD, cân đối kế hoạch, giá thành SX, Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động KD ngoài VLN,phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quý IV và cả năm 2017.
Sau Hội nghị sơ kết Tổng công ty đã tổ chức sinh nhật cho 9 đồng chí trong quý III là giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.
Để ghi nhận thành tích của các Tập thể có thành tích trong công tác mở rộng thị trường nổ mìn dịch vụ ngoài ngành, mở rộng sản phẩm mới và tăng cường xuất khẩu. Tổng giám đốc đã thưởng 350 triệu đồng cho 8 đơn vị và 5 Phòng ban Tổng công ty.


TIN VĂN PHÒNG


Một số hình ảnh tại HN sơ kết SXKD quý III TCT năm 2017:

718 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...