wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Trong mọi thời đại lịch sử báo chí luôn được coi là thứ lợi khí sắc bén của Đảng, là cầu nối, là phương tiện phản ánh mọi mặt đời sống đất nước.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21/6/1925. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã nhận thức một cách vô cùng đúng đắn về vai trò, sức mạnh không cùng của sách báo. Trong suốt 30 năm bôn ba nơi xứ người để tìm ra con đường giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào thì báo chí chính là cầu nối, là một trong những mắt xích quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nó là phương tiện giúp người truyền bá những tư tưởng của học thuyết Mác-Lênin - con đường giải phóng dân tộc, được thẩm thấu, ăn sâu bám rễ trong đông đảo quần chúng, biến sức mạnh tinh thần ấy thành sức mạnh vật chất tạo nên những cơn bão táp cách mạng quét sạch bè lũ ngoại xâm.
Người còn nhấn mạnh tầm quan trọng tuyệt đối của báo chí-cơ quan ngôn luận của Đảng là không thay đổi trong mọi thời đại lịch sử. Báo chí nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sát sao. Người đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người, trên mặt trận này, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm: Nghệ thuật - vũ khí, nghệ sĩ - chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải “ba cùng” với nhân dân. Người căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh... Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.
Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo “Thanh niên” đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Xuất phát từ ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày 21/6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.
Trong thời chiến thì báo chí được coi một thứ lợi khí sắc bén, một mặt trận quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sang thời bình thì thứ vũ khí ấy càng trở nên quan trọng gấp bội, nó góp phần truyền bá, truyền tải đường lối, tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đến từng người dân, nó là cầu nối, là hơi thở, là nhịp đập phản ánh mọi mặt đời sống của đất nước, xuyên thủng mọi biên giới.
Ngày 17 và  ngày 18 tháng 6 năm 2019 Tập đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt tại Quảng Ninh và Hà Nội để chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí, cộng tác viên, nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2019), cảm ơn các cơ quan Báo chí đã luôn đồng hành, chia sẻ, phối hợp với Tập đoàn và các đơn vị trong công tác truyền thông. Đồng thời, thông tin tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn, tham dự Là các hội viên nhà Báo Việt Nam là cộng tác viên của Tạp chí Than- Khoáng Sản Việt Nam, Bản tin Vinacomin New. Tổng công ty Hóa chất mỏ được Tập đoàn mời tham dự tại buổi gặp mặt ý nghĩa này, đó là Đ/c Trần Ngọc Dũng- Phó TGĐ, Hội viên hội Nhà báo Việt nam và Đ/c Vũ Văn Sơn- Cộng tác viên truyền hình Media TKV.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6 CBCNV Tổng công ty CN Hóa chất mỏ- Vinacomin xin gửi tới các nhà Báo chuyên và không chuyên trong và ngoài ngành, các cộng tác viên bản tin nội bộ của TCT lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong các đ/c tiếp tục đóng góp có hiệu quả cho công tác tuyên truyền của Tổng công ty trong thời gian tới. Đồng hành với ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6 Tổng giám đốc Tổng công ty có Quyết định khen thưởng 1334/QĐ-Micco Để chúc mừng và động viên Truyền thông TKV, Ban biên tập trang điện tử nội bộ của Tổng công ty, Tạp chí Than - Khoáng Sản Việt Nam.

                                                                                              TIN VĂN PHÒNG

Last modified on Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...