wrapper

Tiêu Điểm

Items filtered by date: Thứ tư, 04 Tháng 1 2017

Thực hiện Kế hoạch liên tịch 3193 ngày 25/11/2016 giữa Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty, sáng ngày 30/12/2016, tại Hội trường Cơ quan điều hành Tổng công ty đã tổ chức Tổng kết SXKD và Hội nghị người lao động Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...