wrapper

Tiêu Điểm

Items filtered by date: Thứ năm, 30 Tháng 3 2017
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ở thời điểm thành lập (25/5/2007), Đảng bộ Tập đoàn có 11 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 113 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 2.306 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn có 28 chi, đảng bộ trực thuộc; 350 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 5.179 đảng viên. Trong 10 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng; chỉ đạo Chính phủ, của các bộ ngành, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách và nhiệm vụ được giao.

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...