wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

+ Chất lượng nhân sự là trung tâm phát triển;

+ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là tôn chỉ kinh doanh ;

+ Hình ảnh, uy tín là tài sản vô giá;

+ Sự hài lòng của bạn hàng, đối tác là mục tiêu kinh doanh;

+ Kết hợp hài hòa giữa: Lợi ích kinh tế  - Chính trị - Văn hóa - Xã hội.

 + Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa MICCO - Văn hóa của ngành hóa chất mỏ và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vinacomin giàu về chất, đẹp về hình ảnh và phong phú về nội dung.

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...